KUNSTZINNIGE THERAPIE - beeldend -

 

Is een ervaringsgerichte –beeldende- therapie. Beeldend werken biedt je een opening  wanneer je bent vastgelopen, biedt je ondersteuning wanneer je die nodig hebt en naar een oplossing zoekt.
Er wordt gewerkt met verschillende middelen: tekenen, schilderen, boetseren. Het gaat om het zichtbaar maken van een proces, je manier van handelen en geeft je zicht op je functioneren, je doen en laten. Het gaat niet om het resultaat. Daarom is voor deze therapievorm geen ervaring nodig.
Daardoor kan het juist verrassend zijn: ”omdat je aldoende met je handen uitzoekt, wat je gewend bent met je hoofd te doen".

Voor wie?

Voor mensen die
- liever doen dan praten,
- graag hun handen volgen,
- zich meer thuis voelen in beelden dan in woorden.

Wanneer?

Er kunnen veel verschillende aanleidingen zijn waardoor je op een bepaald moment in je leven je balans niet meer hebt. Je frustraties hopen zich op en op een bepaald moment wil het gezien worden. Dat kan zich zowel lichamelijk als psychisch manifesteren.

Waarom?

Omdat je op zoek bent, oude conditioneringen achter je wilt te laten en nieuwe wegen wilt  ontdekken.
Omdat kunstzinnige therapie ontwapenend werkt en nieuwe openingen biedt.

kunstzinnige therapiekunstzinnige therapie